Calea Tarotului

Autori: Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa

160.00 lei

Compus din 22 de arcane majore și 56 de arcane minore, Tarotul a traversat culturile și veacurile, originile sale nefiind cunoscute pe deplin. Dincolo de latura de artă divinatorie, Tarotul este, mai presus de orice, un extraordinar instrument de autocunoaștere și de reprezentare a profunzimilor sufletului, care nu se supune niciunei forme de rigiditate.

Structurat asemenea unei „catedrale nomade“ sau unei mandale, Tarotul este atât o reprezentare a lumii materiale, cât și a celei spirituale, ajutându-l pe cel care îl consultă să ajungă la esența sa, la ceea ce este înnăscut în el și nu dobândit. O sursă inepuizabilă de simboluri, Calea tarotului este o invitație într-o aventură spirituală, lansată de Alejandro Jodorowsky – o figură-cult a cinematografiei și literaturii contemporane, tovarăș de drum al suprarealiștilor, fondator al teatrului de avangardă și un adevărat pionier în tot ceea ce ține de curentul transgenerațional, studierea arborelui genealogic și Tarotul de Marsilia. Marianne Costa i-a fost alături timp de 16 ani, predând ateliere terapeutice de psihomagie, psihogenealogie și Tarot.

Jodorowsky a dus arta Tarotului la o profunzime extraordinară, explorând legăturile nevăzute dintre cărțile propriu-zise și energia la care vibrează ființa umană. Folosind o nouă abordare bazată pe simbolism și pe limbajul optic pentru a crea o imagine în oglindă a personalității, ne propune astfel o fabuloasă călătorie spre acceptare și vindecare.

Ce conține: • Toate cele 22 de arcane majore și 56 de arcane minore interpretate detaliat
• Exerciții și exemple de interpretări cu diferite combinații de arcane
• Prezentarea fascinantului parcurs al lui Alejandro Jodorowsky și a formării și experienței lui în citirea Tarotului
• Numerologia și culorile în Tarot
• Strategii de lectură a cărților de Tarot
• Planșe color cu Arcanele majore și Figurile din Tarot
• Tarotul ca instrument de autocunoaștere
Titlu Calea Tarotului
Autor Alejandro Jodorowsky, Marianne Costa
ISBN 978-606-9707-38-8
Număr de pagini 544
Colecția

Figură-cult a cinematografiei și literaturii contemporane, Alejandro Jodorowsky este scriitor, actor, scenarist și regizor, reprezentant al filmului de avangardă și deschizător de drumuri în tot ceea ce ține de curentul transgenerațional. A studiat timp de aproape jumătate de secol arborele genealogic, dar și Tarotul de Marsilia, de care se folosește în consultațiile sale, apelând, de asemenea, la interpretarea actelor simbolice, la psihoșamanism și la psihomagie. Lucrările sale reprezintă o pledoarie pentru descoperirea divinului din noi, prin eliberarea de obstacolele emoționale și mentale care să ne ajute să ne onorăm strămoșii și să ne îmblânzim egoul personal. Este autorul lucrării Metagenealogia – familia este și comoară, și capcană.

Prima parte. Structura și numerologia tarotului
Introducere. Tarotul este o ființă
Pentru a începe

Compunere și reguli de orientare
Arcanele majore
Primul contact
Tarotul este progresiv
Nebunul și Lumea: organizarea spațială a Tarotului
Arcana XXI – oglindă a Tarotului și cheie a orientării

Arcanele minore
Organizarea celor patru Suite
Corespondența între Suite – elementele și energiile ființei umane
Primul contact cu Figurile arcanelor minore
Rezumat

Numerologia Tarotului
De ce o numerologie decimală?
Schema dreptunghiulară a numerologiei
Dinamica celor zece grade
Evoluția numerologică în careuri
Numerologia în seriile decimale ale arcanelor minore
Locul Figurilor
Rezumat: dinamica celor zece grade în Arcanele majore și minore

Construirea unei mandale în zece faze

Cele unsprezece culori ale Tarotului
Simbolismul culorilor
Câteva „mandale“ ale culorilor

Partea a doua. Arcanele majore
Introducere. O arhitectură a sufletului
Pentru a începe
Nebunul
Magicianul (I)
Papesa (II)
Împărăteasa (III)
Împăratul (IIII)
Papa (V)
Îndrăgostitul (VI)
Căruța (VII)
Dreptatea (VIII)
Eremitul (VIIII)
Roata Norocului (X)
Forța (XI)
Spânzuratul (XII)
Arcana fără nume (XIII)
Temperanță (XIIII)
Diavolul (XV)
Turnul (XVI)
Steaua (XVII)
Luna (XVIII)
Soarele (XVIIII)
Judecata (XX)
Lumea (XXI)

Partea a treia. Arcanele minore
Introducere. Umilii gardieni ai Secretului
Pentru a începe
Numerologia grad cu grad, în fiecare Suită
Așii
Doiarii
Treiarii
Pătrarii
Cinciarii
Șesarii
Șeptarii
Optarii
Nouarii
Decarii
Gradele, Suită cu Suită
Spadele • Cupele • Monedele • Bâtele

Triumfurile sau Figurile
Valeții
Reginele
Regii
Cavalerii
Semnificație rezumată, Suită cu Suită
Spade • Cupe • Monede • Bâte

Partea a patra. Cărțile de tarot, două câte două
Introducere. Conștiința ca lucrare comună
Pentru a începe
Duourile celor două serii decimale
Magicianul (I) – Forța (XI)
Papesa (II) – Spânzuratul (XII)
Împărăteasa (III) – Arcana fără nume (XIII)
Împăratul (IIII) – Temperanţă (XIIII)
Papa (V) – Diavolul (XV)
Îndrăgostitul (VI) – Turnul (XVI)
Căruța (VII) – Steaua (XVII)
Dreptatea (VIII) – Luna (XVIII)
Eremitul (VIIII) – Soarele (XVIIII)
Roata Norocului (X) – Judecata (XX)

Perechile Tarotului. Diferite versiuni ale relației femeie-bărbat
Relația de pereche Nebunul – Lumea
Relația de pereche Magicianul – Forța
Relația de pereche Papesa – Papa
Relația de pereche Împărăteasă – Împărat
Relația de pereche Căruța – Steaua
Relația de pereche Dreptatea – Eremitul
Relația de pereche Lună – Soare

Perechile care însumează XXI
Nebunul – Lumea (XXI)
Magicianul (I) – Judecata (XX)
Papesa (II) – Soarele (XVIIII)
Împărăteasa (III) – Luna (XVIII)
Împăratul (IIII) – Steaua (XVII)
Papa (V) – Turnul (XVI)
Îndrăgostitul (VI) – Diavolul (XV)
Căruța (VII) – Temperanţă (XIIII)
Dreptatea (VIII) – Arcana fără nume (XIII)
Eremitul (VIIII) – Spânzuratul (XII)
Roata Norocului (X) – Forța (XI)

Succesiune numerică și transfer. Chei pentru citirea perechilor
Dinspre receptare spre acțiune, de la acțiune spre receptare
Transferul unei serii de simboluri de la o arcană la alta

Partea a cincea. Lectura tarotului

Introducere. Cum să te transformi în oglindă
Pentru a începe

Primii pași
Exerciții și exemple de interpretări cu o arcană
Exerciții și interpretări simple, cu două arcane
Exerciții cu una, două și mai multe arcane
Explicarea unei cărți prin una sau mai multe arcane
Introducere în procesul de transfer

Exerciții și exemple de interpretări cu un partener

Citirea a trei cărți
Citirea cărților cu o strategie prestabilită
Strategia 1 . Aspectele trecut, prezent și viitor ale unei situații
Strategia 2. Început, dezvoltare, rezultat
Strategia 3. Cauzele situației prezente
Strategia 4. Trioul familial și influența sa asupra consultantului
Strategia 5. Forțele active: receptare-acțiune

Posibilitățile de acțiune ale consultantului
Strategia 1. Evoluția unei situații
Strategia 2. Lectura ca o frază

Repoziționarea cărților pentru a găsi răspunsuri cât mai utile
Aspectele psihologice ale lecturii Tarotului
Ajutorul acordat consultantului, astfel încât să își rezolve contradicțiile
Citirea cărții de la fundul pachetului
Alegerea unei lecturi pozitive sau negative
Citirea a trei cărți, fără o structură prestabilită și fără o întrebare prealabilă
Strategia 1. Tarotul pune întrebarea
Strategia 2. Citirea a trei cărți conform valorii lor numerice
Strategia 3. Urmărirea privirilor, a gesturilor și a indiciilor pe care le dau cărțile

Lectura proiectivă: două perspective pentru rezolvarea unei întrebări

Citirea a patru sau mai multe cărți
Tarotul îndoielii, al incertitudinii
Tarotul eliberării
Tarotul eroului cu o mie de chipuri
Tarotul Lumii
Tarotul celor două proiecte
Tarotul alegerii

Citirea a zece și mai multe cărți
Tarotul Lumii amplificat
Tarotul Sinelui realizat
Tarotul eroului, aplicat celor patru centri
Tarotul alegerii, aplicat celor patru centri
Lectura artistică

Concluzii. Filosofia tarotică